ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προσωπικά δεδομένα

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα lightingmarket.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο και password) μόνο αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε κάποιο λογαριασμό στον ιστότοπο lightingmarket.gr ή όταν προχωρήσετε σε παραγγελία κάποιων προϊόντων.Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, πόλη, χώρα, ΤΚ) , σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο (για την διευκόλυνση της αποστολής από την εκάστοτε courier και επιλογή παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο). Για την έκδοση τιμολογίου απαιτούνται προσωπικά στοιχεία όπως: Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, αριθμό Φαξ, ΔΟΥ, ΑΦΜ και επάγγελμα. 

Η ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ Ανώνυμη Εταιρία διατηρεί απόλυτη εχεμύθεια  ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κατ’εξαίρεση μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Η ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ Ανώνυμη Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος  να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. 

Τροποποίηση όρων

Η ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ Ανώνυμη Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους καθώς και τις προϋποθέσεις  χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ελεύθερα εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει τους καταναλωτές για τυχόν σημαντικές τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα.
Αναφορικά με  τις τιμές που αναγράφονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα LightingMarket της ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ Ανώνυμη Εταιρία υπάρχει η δυνατότητα να αναπροσαρμοστούν  και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση . Δέσμευση των τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσης της.

Ευθύνη

H ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ Ανώνυμη Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους .Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Cookies

Όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες έτσι και η LightingMarket κάνει χρήση των cookies έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες κάθε φορά που οι χρήστες περιηγούνται με κάποιον web browser στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η συμβολή των cookies κρίνεται σημαντική καθώς δε θα μπορούσαμε να προσφέρουμε υπηρεσίες όπως η κατάσταση παραγγελιών , αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι , προσωπικές ρυθμίσεις. Ενημερωτικά τα cookies είναι αλφαβητικά αρχεία που  μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών του χρήστη διαμέσου του διαδικτύου  ούτως ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως τις προαναφερθείσες . Στις ρυθμίσεις βέβαια του browser σας έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε τον browser σας να δεχτεί τα cookies , πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι εφόσον εμποδίσετε τα cookies δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες του καταστήματος μας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ακυρώσεις παραγγελιών

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε το 2310310040 και να αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Θα εξυπηρετηθείτε άμεσα και θα σας ενημερώσουμε  για όλες τις επιλογές σας.

Έπειτα από το πέρας των 20 ημερών από την κατοχύρωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας και σε περίπτωση που δεν γίνει παραλαβή της εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, η παραγγελία σας αυτόματα ακυρώνεται. Εφόσον επιθυμείτε ακόμη να παραλάβετε την παραγγελία σας έπειτα από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου παραγγελία.

Επιστροφές προϊόντων

Κάνοντας τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του καταστήματος πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής ποιότητας ή ελαττωματικά προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, είτε στην αποστολή, προϊόντα κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.). Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης έχει την επιλογή είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, μετά την παραλαβή, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή και την αντικατάσταση. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη, τιμολόγιο κ.ο.κ), και θα πρέπει απαραιτήτως να έχει προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.